Uppföljning av de kinesiska bilderna

För några dagar sedan rapporterade vi om ett stort antal bilder som publicerats på den kinesiska  fansidan Diablo3.cc. Det rör sig om totalt 116 bilder av skiftande kvalité och för att underlätta för våra läsare har vi gått igenom bild för bild och vill här presentera en sammanfattning av de mest intressanta!

Galleriet hittar ni här

 • Bild 2 visar salvage-menyn där upphittade men oönskade föremål kan omvandlas till ingredienser att använda vid crafting av nya föremål.
 • Bild 4 ger en glimt av en sällsynt (rare) charm, detta exemplar med totalt 4 magiska attribut. Charms återfinns på flera av bilderna, i varierande form och färg. En del är stenar, andra pärlor men även mer makabra charms i form av skallar, tänder och ögon återfinns.
 • Bild 13 visar karaktärsmenyn, det som framför allt fångar blicken är de olika resistanserna vilka verkar vara fem till antalet. De fyra första är de från Diablo 2 kända: Cold, Fire , Lightining samt Posion. Vad den femte innebär är för skribenten okänt?

 • Bild 22 visar ett exempel på färg som går att använda för att färga sin rustning med. Enligt tidigare uppgift från Blizzard kommer vissa färger vara mer sällsynta och exklusiva än andra.
 • Bild 32 & 34 visar en ring respektive en amulett. Vad är värt att notera är att de har durability -de kommer alltså slitas och behöva repareras efterhand.
 • Bild 40 visar menyn för traits, det vill säga de passiva färdigheterna som till skillnad från Diablo 2 är separerade från de aktiva färdigheterna.
 • Bild 41visar menyn för skills, det vill säga det aktiva färdigheterna.
 • Bild 42 föreställer en ny sorts föremål, ”Page of knowledge”. Exakt vad den gör är oklart, men av bilden framgår det att man ska kunna kombinera flera sidor till en bok.
 • Bild 61 visar menyn för Quests och Lore. Intressant är att en quest kan innehålla ett bonusuppdrag. Hur ett slutfört sådant belönas är okänt.
 • Bild 69 återger menyn där man väljer sina färdigheter, skills. Det ser ut som det inte är ett tradionellt träd, där många färdigheter har krav på förkunskaper i andra färdigheter.
 • Bild 71 visar en ny skriftrulle ”Scroll of wealth” med vilken man direkt kan sälja föremål man inte vill ha, utan att behöva återvända till staden och handelsmännen där.
 • Bild 92 ger oss ett smakprov på ännu ett sällsynt (rare) föremål. I det här fallet en ring.
 • Bild 103 berättar om attributet ”Willpower” och dess egenskaper. Bland annat förstärker varje poäng skadan av spells ger med 1%.
 • Bild 104 ger oss information om nästa attribut: Vitality. Förutom att öka karaktärens HP ger varje poäng här en ökning av hastigheten manan regenereras med, ökningen är 0,1mana per sekund och poäng.
 • Bild 106 förklarar vad attributet ”Dexterity” gör. Förutom öka karaktärens träffsäkerhet så ger den även defensiva fördelar.
 • Bild 107 ger förklaring till det sista av attributen styrka eller strenght. Förutom den mesta uppenbara egenskapen, förmågan att utdela fysisk skada, så ger attributet även defensiva egenskaper såsom förstärkning av kroppsskydet och förmågan att blockera attacker.
 • Ett flertal av bilderna ger oss en bra inblick i spelarens inventory.  Utrymmet för upphittade föremål är 54 rutor stor. Av bilderna att döma så verkar inga föremål vara större än två rutor så gott om plats blir det med största sannolikhet.