Sorceress

Sorceress-klassen är en klassisk glas kanon som kan åsamka stor skada på bekostnad av sin egen överlevnadsförmåga. Klassen fokuserar på olika typer av elementära färdigheter som kretsar kring eld, kyla och blixt-magier.

När det gäller stats vill du fokusera dina poäng i Intelligens (för att öka skadan på dina spells), Dexterity för att förbättra återhämtningen av mana och slutligen Willpower för att förbättra din kritiska träffchans.

Sorceress unika klass mekanik som kallas Enchantment System ändrar hur en förmåga fungerar. Om du bestämmer dig för att placera en förmåga i en Enchantment Slot kan den inte längre aktiveras som vanligt utan kommer istället att omvandlas till en sekundär passiv bonus.