Artisans

Artisans är NPC’s som förser spelaren med uppdrag och information, men framför allt erbjuder oumbärliga tjänster såsom craftning av föremål och reparationer.

I Diablo 3 finns i nuläget två olika Artisans; The Jeweler och The Blacksmith. The Mystic förväntas komma i en framtida expansion. De kommer tillsammans med sina handelsvagnar att resa med spelaren och finnas tillgängliga i alla städer som spelaren besöker. Artisans kommer dock inte finnas på plats från början, utan man kommer att möta dom i olika uppdrag i spelet. Till en början kommer Artisans vara som vilka NPC som helst; inte förrän spelaren genom att utföra uppdrag ha visat sig värdig, kommer de erbjuda att sina tjänster.

Artisans är en vidareutveckling av Vendors från Diablo 2. Precis som föregångarna så köper och säljer Artisans varor. De uppgraderar även föremål, ädelstenar och runstenar, lagar trasiga saker. Den kanske viktigaste och största förändringen är att all crafting numera sköts av Artisans och inte spelaren, som var fallet i Diablo 2. En annan stor skillnad är att Artisans kan tränas och uppgraderas och därmed efterhand kunna erbjuda bättre varor samt mer kraftfullare recept för crafting. Även den rent grafiska uppenbarelsen av artisanen och dennes vagn kommer att förändras allt eftersom uppgradering sker. Uppgraderingen är inte gratis, utan kommer att kosta ingredienser (se under crafting) samt guld.

Crafting

Crafting är ett sätt att skapa nya föremål. I Diablo 3 kommer crafting skilja sig markant från systemet i Diablo 2. Den största skillnaden är att det är artisans som skapar föremålen. Spelaren bidrar med material och guld. För att skapa ett föremål behövs ett recept, ingredienser samt guld. Föremålet som skapas kommer att ha några fasta egenskaper och attribut och några slumpvisa. Detta innebär att föremålet kan bli fantastiskt bra likaväl som bli totalt värdelöst skräp -från samma recept. Antagligen kommer flera försök att krävas innan en riktig dyrgrip genereras.

Guld och ingredienser får spelaren bidra med själv. Guld släpps av fallna monster medan ingredienserna skapas genom att bärga (salvage) föremål. Det innebär att man tar upphittade föremål (vapen, rustningar etc) och bryter ner dom i sina beståndsdelar med hjälp av en speciell kista. Denna kub kommer inte finnas från början utan kommer troligtvis skaffas fram genom ett uppdrag, precis som Horadric cube i Diablo 2. Mer sällsynta ingredienser kräver att mer sällsynta föremål bryts ner i kuben. Det kommer finnas många olika ingredienser, men bara några få är kända i dagsläget. Alla tre artisans kan crafta föremål, men de har olika specialliteter.

Varje artisan kan dessutom specialiseras ytterligare. Exempelvis om hjälten är en barbar som föredrar att använda yxor så kan artisans (i det här fallet the blacksmith), specialiseras på just yxor. Det innebär att han till största del kommer erbjuda yxor i sin affär och kommer ha crafting-recept främst för yxor.

Stor vikt har lagts på att Artisans ska uppfattas som levande individer, de har alla en bakgrundshistoria som vävs in i huvudhandlingen. De kommer ha olika humör och åsikter.

The Jeweler

Denna artisan drivs av sin girighet och sin omåttliga lust att öka på sin egen förmögenhet. Han följer hjälten enbart därför att han tror att det gynnar honom själv. Hans specialité är ädelstenar, som han dels kan uppgradera till finare kvalitéer men även använda tillsammans med andra ingredienser för att crafta föremål.

The Blacksmith

The Blacksmith, eller smeden på svenska, skapar och reparerar rustningar och vapen. Han kan även skapa sockets i föremål som kan användas för att placera ädelstenar i. Smeden är den enda Artisan som i dagsläget är namngiven och går under namnet Haedrig Eamon. Hans familj blev dödade och förvandlade till zombies i New Tristram. För att hjälten ska vinna smedens förtroende måste han frigöra deras själar.

The Mystic

The Mystic, mystikern, har tills vidare tagits bort ur spelet av Blizzard.