Skeleton King tar död på sig själv

act2_4Kreativiteten och uppfinningsrikedomen i det förhållandevis begränsade beta-materialet tycks inte ha några gränser.

Vi har tidigare skrivit om barbaren och den hårt slående munken, som båda lyckades med konststycket att döda Skeleton King på ett slag. Näst på tur har vi thorns-munken, som likt Paladinen i Diablo 2 utdelar skada när han blir slagen på.

Denna spelform gör det möjligt att till exempel spela bordtennis eller besöka svenskadiablos forum under tiden som Sketeton King tar död på sig själv.