Salvage Cube blir Nephalem Cube

cube För ett par dagar sedan rapporterade vi om att kuben i Diablo 3 varken kommer att heta Horadric Cube eller Salvage Cube. Idag bekräftade Bashiok att kubens riktiga namn kommer att vara Nephalem Cube.

Bashiok, is it true? Is the salvage cube named the Nephalem cube? Would you mind clearing up the confusion you unfortunately created with the possible misinformation?

It is indeed. I wasn’t aware Jay had said that.