Monk gameplay!

Force strategy gaming har via sin eminenta youtube-kanal, släppt ännu en informativ video. I denna får vi stifta närmre bekantskap med The monk och dennes färdigheter. Ett antal skills visas upp med en beskrivande text. Inte utan att man blir sugen på att själv få prova på att spela med munken. Unleash the Fury!