Hur lat får man vara?

xpshare1En användare på Blizzards Diablo 3-forum har delat med sig av ett experiment som han och en vän utförde i Diablo 3-betan. Experimentet gick ut på att undersöka hur långt ifrån sina medspelare man kan befinna sig för att ta del av loot och XP.

Bilden ovan visar att du måste befinna dig inom en radie på högst två tredjedelar av det totala utrymmet som din mini-map visar till dina medspelare. Det räcker alltså inte att enbart se sina allierade på minikartan.