Föremål och deras färger

forumkoll Bashiok har bekräftat de olika färgerna för föremål i Diablo 3. Som ni ser har unika föremål ersatts av legendariska föremål som får en orange färg. En av de bakomliggande orsakerna till detta var att den klassiska guldfärgen för unika föremål i Diablo 2 ibland kunde vara svår att skilja från den gula.

Såhär kommer färgerna i Diablo 3 att se ut:

  • Legendariska föremål (Legendary)
  • Sällsynta föremål (Rare)
  • Magiska föremål (Magic)
  • Runor (Runestones)
  • Quest-föremål (Quest/lore)