Diablo 3 förutspås sälja 5 miljoner ex

millionsGamasutra kan vi läsa om att Doug Creutz på analysfirman Cowen & Company förutspår att Blizzard kommer att sälja 5 miljoner kopior av Diablo 3 under det första året. Utav dessa räknar de med att ca 1 miljon av dessa kommer vara ifrån det så kallade Annual Pass ifrån World of Warcraft.

De tidigare utgåvorna av Diablo, Diablo 2 och Lord of Desctruction har tillsammans sålt 20 miljoner exemplar sedan 1996. Doug Creutz tror dock inte att Real Money Auction House kommer inbringa några stora intäkter till Blizzard, men noterar att det är för tidigt att veta hur populärt systemet kommer bli.