Att skapa en Legendary – Del 2

design_a_legendaryI nästa del av skapandeprocessen av ett legendariskt föremål har det blivit dags att bestämma temat på vårt enhandssvärd (Del 1).

Några av alternativen i omröstningen är bland annat Caldeum, Westmarch, Mephisto, Durieloch Diablo.