100 000 betanycklar har skickats ut!

100kI ett försök att stilla de Nordamerikanska fansens Diablo-abstinens har Blizzard skickat ut 100 000 nya beta-nycklarDet betyder ingenting annat än det faktum att Blizzard har börjat stresstesta servrarna. Låt oss hoppas att Europa står på tur.

We recently invited 100,000 more North American players to the Diablo III beta, so we recommend that those who have opted-in check their Battle.net accounts to see if they were chosen.

Mer information om den Europeiska betan förväntas komma inom kort.

We’ll have information on regional betas soon! Stay strong.