World of Diablo?

Flitiga datagrävare har grävt fram 25 nya bilder på rustningarna i Diablo 3.

Bilderna föreställer endgame-rustningar, alltså de föremål som man hittar i den svåraste delen av spelet. Som ni ser skiljer sig designen på rustningarna markant från dem i Diablo 2, vilket inte nödvändigtvis behöver vara något dåligt.

wizset barbset monkset wdset

Det har tidigare diskuterats huruvida Blizzard har låtit Diablo 3 inspireras allt för mycket av designen i World of Warcraft. Vissa tar resonemanget ett steg längre och menar att karaktärerna i Diablo 3 ser ut att vara som klippta och skurna för ett spel som World of Warcraft. Något som illustrerats med följande bildmontage.

d3wowsmall

Vad tycker du om utseendet på endgame-rustningarna i Diablo 3?