Waypoints och townportals

waypointOm man är uppmärksam så ser man att introduktionsfilmen för följeslagare visar något som ser ut att föreställa en waypoint

Det enda vi vet hittills om de olika sätten att förflytta sig på i Diablo 3 är att town portals inte kommer att finnas med i spelet, åtminstone inte i samma utformning som i Diablo 2.

Anledningen till detta är att Blizzard inte vill att townportals ska missbrukas som en desperat flyktväg ur situationer man hamnat i pga dålig bedömningsförmåga.

Frågan är om waypoints blir det enda sättet att ta sig till staden på eller om det kommer finnas andra alternativ? Enligt ett tidigare uttalande från Bashiok kommer waypoints i Diablo 3 heller inte att spoila var du kommer att befinna dig i slutet av akten. I Diablo 2 kunde man t.ex se, genom att titta på listan över inaktiverade waypoints, att slutet av den första akten skulle utspela sig i katakomberna.

Kommer ni att klara er utan möjligheten att använda townportals? Och vilka andra transport-sätt tror ni kan bli aktuella förutom waypoints?