The Story of Diablo

the-bookBlizzards senaste tillskott i Diablos spelguide är en komplett sammanställning över spelseriens historia. Denna presenteras i bokform via en prydlig tidslinje som guidar oss igenom samtliga spel.