The Hall of the Fallen Heroes

blizzardFör en tid sedan skrev vi om Hall of the Dead, en ny funktion i Diablo 3 som är en slags kyrkogård där stupade hardcore-karaktärer presenteras med detaljerad information och statistik kring deras liv. Idag avslöjade Bashiok att funktionen har bytt namn till det mer välklingande The Hall of the Fallen Heroes.

So what happens to a hc char when they die? Take up a slot still?

Why, they’re transferred to The Hall of Fallen Heroes, of course.