I väntan på Diablo 3 betan

23:25 – Samtalet är slut.

23:21 – Fortsatt frågestund. Mycket frågor om WoW, affärsmodeller och olika plattformer.

23:16 – Diablo 3 har börjat betatestas intent på Blizzard-kontoret och spelet ser enligt Mike mycket bra ut.

23:12 – Blizzard siktar på att släppa expansioner mer frekvent till World of Warcraft. Mike nämner även att Blizzard upplevde viss konkurrens från andra mmo på marknaden. (Rift?)

23:10 – Frågestund. Investerare frågar diverse frågor. Inget om Diablo 3. De få frågor som riktas till Blizzard handlar om WoW.

23:05Blizzard siktar på ”Q3 External Beta Testing” av Diablo 3. Beta-testingen förväntas alltså börja tredje kvartalet (juli, augusti eller september) 2011. Det ges fortfarande inga garantier för en release 2011.

23:04 – Mike har pratat om WoW och går nu in på StarCraft 2.

23:03 – Mike Morhaime tar ordet…spänningen stiger.

23:00 – Jag måste erkänna att det känns konstigt att höra företagen prata om sina spel enbart ur marknadsförings och försäljningsperspektiv. Vi ser ett spel. De ser en produkt. Det hela känns väldigt avklätt och avmystifierande.

22:57 – Fortsatt prat om Call of Duty…

22:53Call of Duty: Black ops lovordas som det bäst säljande spelet någonsin.

22:50 – En viss Eric går in på årets planerade spelsläpp för Activision. Blizzards Mike Morhaime förväntas kommentera Diablo 3 mot slutet av samtalet.

22:47 – Enligt ekonomi-snubben planeras inget nytt spelsläpp 2011. Isf förväntas 2 nya Blizzard-titlar att släppas 2012. Samma information som vid förra konferens-samtalet, dvs inget nytt. Vi väntar fortfarande på ett uttalande från Blizzard.

22:44 – Dags för en genomgång av ekonomin. Bara en massa siffror.

22:41 – Diablo, tillsammans med andra Blizzard-titlar, nämns i förbifarten.

22:39 – World of Warcraft och Call of Duty omnämns som en orsak till detta.

22:36 – En man berättar om att Blizzard Activisions ekonomiska resultat är på väg åt rätt håll.

22:32 – Samtalet har börjat. De närvarande deltagarna introduceras.