Mycket osannolikt med en öppen beta

blizzardÄnda sedan starten av den stängda betan har Blizzard varit väldigt återhållsamma med utdelningen av betanycklar. Varje måndag lottas till exempel 200 nycklar ut bland de drygt 1,6 miljoner fans som deltar i deras Facebook-tävling.

De som inte vågar förlita sig på tävlingar (som t.ex vår julkalender där du kan vinna tillgång till betan varje dag) hoppas många på en framtida öppen beta. Ett forum-inlägg från Bashiok tyder på att en sådan beta är mycket osannolik:

”Vi begränsar åtkomsten till betan eftersom det är vår avsikt att testa specifika funktioner, uppdateringar och förändringar med ett visst antal betatestare. I sinom tid kommer vi också att genomföra stresstester med större grupper av testare, men det är osannolikt att det kommer att bli en öppen beta eller en exklusiv betainbjudan till dem som har förbeställt spelet ”