Murloc + Diablo = Murkablo

Stanna en stund och lyssna! I den kommande patchen (4.2) till WoW har Blizzard gömt ett litet påskägg, nämligen ett föremål som kallas Murky’s Little Soulstone.

Denna kan användas för att tillkalla en ny pet som har mycket tydliga drag av ett för alla Diablo nördar välbekant monster, nämligen Diablo själv. Den här söta och eldsprutande figuren går under namnet Murkablo, namnet är naturligtvis en kombination av Murloc och Diablo.

Hur man kommer över soulstonen är oklart, men det spekuleras i om det kan vara en belöning till de som förhandsbokar Diablo 3.