Runstenarnas effekt på Meteor

runeffekterEn forum-användare på Diablofans.com har sammanställt en film med de olika runeffekterna för Wizards Meteorfärdighet.

Klicka dig till Blizzards officiella skill calculator för att se hur de olika runstenarna påverkar klassernas olika färdigheter.

Vilken av de presenterade runeffekterna tycker du verkar vara mest användbar?