Lista på achievements i beta patch 6

achievementsDiablofans.com har sammanställt en lista över achievements som kommer att finnas tillgängliga i den nya beta patchen.

Vid första anblicken finns det en achievement som kommer att bli extra svår att klara av. Jag syftar på ”Life Saver – Resurrect each of the classes while playing a cooperative game.”

Under mina 25h i betan har jag personligen aldrig dött och framför allt aldrig sett någon att dö i ett multiplayer game. Att rädda livet på samtliga fem klasser får därför ses som högst osannolikt. Klicka på Läs mer… för att se hela listan.

 • Level 10 – Reach level 10 with any class.
 • Light Entertainment – Kill a monster with a Chandelier.
 • A Boon Companion – Acquire the Templar as a follower.
 • Scavenger – Pick up 500 gold.
 • Spare Change – Pick up 5000 gold.
 • Deep Pockets – Pickup 10,000 gold.

 • Instant Karma – Have the Skeleton King kill 15 of his own minions in a single fight.
 • The Matriarch’s Bones – Complete The Matriarch’s Bones event.
 • Jar of Souls – Complete the Jar of Souls event.
 • The Legacy of Cain – Discover the fate of Deckard Cain.
 • The Legacy of Cain (Co-op) – Discover the fate of Deckard Cain in a cooperative game.
 • Jar of Souls (Co-op) – Complete the Jar of Souls event.
 • The Matriarch’s Bones (Co-op) – Complete The Matriarch’s Bones event in a cooperative game.
 • Thorough Inspection – Explore all areas of the cathedral in Act 1.
 • Elite Kills (5) – Kill 5 elite monsters (champions, rares or uniques).
 • Elite Kills (10) – Kill 10 elite monsters (champions, rares or uniques).
 • Elite Kills (20) – Kill 20 elite monsters (champions, rares or uniques).
 • Elite Kills (35) – Kill 35 elite monsters (champions, rares or uniques).
 • Elite Kills (50) – Kill 50 elite monsters (champions, rares or uniques).
 • Co-op Elite Kills (5) – Kill 5 elite monsters (champions, rares or uniques) while playing cooperatively.
 • Co-op Elite Kills (10) – Kill 10 elite monsters (champions, rares or uniques) while playing cooperatively.
 • Co-op Elite Kills (20) – Kill 20 elite monsters (champions, rares or uniques) while playing cooperatively.
 • Co-op Elite Kills (35) – Kill 35 elite monsters (champions, rares or uniques) while playing cooperatively.
 • Co-op Elite Kills (50) – Kill 50 elite monsters (champions, rares or uniques) while playing cooperatively.
 • Bringing Down the House – Kill 10 monsters with the environment.
 • Massive Blow – Kill 20 Monsters in one hit.
 • Gate Crasher – Kill all the zombies spawned after speaking to Rumford within 20 seconds.
 • Superior Craftsmanship – Craft an item.
 • Mind on Metal – Teach a recipe to the Blacksmith.
 • Iron Heart – Help the Blacksmith reach level 4.
 • Life Saver – Resurrect each of the classes while playing a cooperative game.
 • Fall of the Black King (Barbarian) – Kill the Skeleton King with the Barbarian.
 • Fall of the Black King (Wizard) – Kill the Skeleton King with the Wizard.
 • Fall of the Black King (Witch Doctor) – Kill the Skeleton King with the Witch Doctor.
 • Fall of the Black King (Demon Hunter) – Kill the Skeleton King with the Demon Hunter.
 • Fall of the Black King (Monk) – Kill the Skeleton King with the Monk.
 • Fall of the Black King (All Classes) – Kill the Skeleton King with all classes.
 • Maxed Out (Barbarian) – Level a Barbarian to the maximum level in Beta (level 13).
 • Maxed Out (Wizard) – Level a Wizard to the maximum level in Beta (level 13).
 • Maxed Out (Witch Doctor) – Level a Witch Doctor to the maximum level in Beta (level 13).
 • Maxed Out (Demon Hunter) – Level a Demon Hunter to the maximum level in Beta (level 13).
 • Maxed Out (Monk) – Level a Monk to the maximum level in Beta (level 13).
 • Betamaxed – Complete all the maximum level class achievements.
 • Overachiever – Complete all achievements that can be obtained in the Beta.

Tack till Enkeria för nyhetstipset.