Hur svårt blir Diablo 3 efter patch 1.0.5?

ptrArbetet och förberedelserna inför patch 1.0.5 pågår för fullt på den allmänna testservern. För dem som deltar innebär det en unik chans att bli varma i kläderna inför släppet, men också en möjlighet att spela igenom tidigare svårighetsgrader under betydligt svårare (och mer belönande) förutsättningar.

Utmaningen i svårighetsgraderna normal, nightmare och hell, kan i dagsläget liknas vid tuggmotståndet för överkokt pasta. Den erfarne tvingas gå på autopilot medan nybörjaren sällan orkar sig förbi svårighetsgraden normal.

hp_0Möjligheten att kunna reglera svårigheten med hjälp av det Diablo 2-liknande monster power-systemetkommer att råda bot på problematiken. Helt plötsligt blir det möjligt att spela i vilken akt man vill, under vilka svårighetsförhållanden man vill.

Videoklippet nedan ger oss en detaljerad redogörelse för hur de olika monster power-nivåerna påverkar din magic find, gold find, loot och XP-bonusar.

Även Flux från Diablo Incgamers har sammanfattat sina intryck från den smärtsamma tillvaron som en nyskapad karaktär möter på Monster Power 10.

”Things started to get really fun in the Cathedral. Every Skeleton Summoner was a challenge, and when I got 3 or 4 at a time, it was crazy. Ever run from skeletons on Normal? Play MP10 and you’ll get the chance.”

Har du själv haft möjlighet att ta del av innehållet i den nya patchen? Om ja, vilken betydelse tror du att den kommer att få för Diablo 3:s framtid?