Frys och lootlagg fixas

blizzardI en kommande patch, vars versionsnummer troligen blir 2.0.5, kommer två väldigt envisa buggar att krossas för gott.

Dessa är frysande av spelet när man öppnar sin inventory eller när kompisar loggar in samt att looten inte visas förrän efter några sekunder. Det är dock fortfarande oklart om detta även löser problemet med lagg vid massidentifiering för klanmedlemmar.

Omrakos: These two issues will be addressed in an upcoming patch. I’m afraid though that I don’t yet have an ETA for the patch it’s going to be in.

The two issues I was referring to are:

”Any time a Battle.net friend signs on or when I open my inventory the game halts for a second or two completely. In multiplayer games it’s even worse. Other events cause this too. Sometimes it’s several seconds before it’s back.”

”Also, loot drops and it’s not displayed for several seconds”