Följeslagare obrukbara efter Normal

forumkoll Blizzard har uppdaterat den officiella Diablo 3-sidan med information om följeslagarna. Anledningen till att vi hädanefter kommer att kalla dem för följeslagare är för att de slåss vid din sida av respekt för din status som hjäte, inte pga att du köper deras tjänster för pengar, som i hyrkrigarnas fall.

Blizzards avsikter med följeslagarna är att de endast ska vara användbara i svårighetsgraden normal. I svårighetsgraderna nightmare och hell kommer de att dö väldigt snabbt då deras maxlevel ligger runt 25.

Followers will not stay alive easily past Normal, and if they’re not alive you aren’t going to be getting their bonuses. They’re also tuned so that they become very weak starting in Nightmare, and then are completely unusable in Hell. Even if you’re playing alone, you will probably not be using Followers past Normal, you can try but they’re going to just be one-shot back to back.

Hyrkrigarnas främsta syfte är att introducera den oerfarne co-op spelaren till hur det känns att spela tillsammans med någon annan. Således är följeslagarna fortfarande en viktig del av storyn och ett inslag i spelet som man av naturliga skäl inte vill gå miste om.

They’re there as a bit of flavor, to help get people into the mindset of co-op if they’re a bit reluctant, and… that’s about it. They won’t be usable at end-game, and they’ll never replace the abilities and power that another player can bring.