Film på nya skills har läckt ut på Youtube

Fem nya videoklipp har läckt ut på Youtube. Varje film är cirka en minut lång och visar hur de olika klasserna använder sig av diverse skills. Bland dessa syns en rad nya färdigheter och det känns som att filmerna var menade att publiceras i samband med den nya community-sajten, men att någon hann före.

Pga nyhetens storlek ber vi er att klicka er vidare för att titta på filmsekvenserna.

Beskrivning av skills presenteras av www.diablofans.com

Witch Doctor

Male WD

 • Grasp of the Dead (??? Runed)
 • Locust Swarm
 • Zombie Charger? (Runed)
 • Plague of Toads
 • Unknown

Female WD

 • Summon Zombie Dog (Runed)
 • Sacrafice
 • Fire Bats (Runed?)
 • Unknown
 • Fire Bomb (Runed)
 • Horrify

Barbarian

Male Barbarian

 • Hammer of the Ancients
 • Ancient Spear (Runed)
 • Wrath of the Berzerker
 • Leap Attack (Runed)
 • Cleave

Female Barbarian

 • Ground Stomp (Runed)
 • Weapon Throw
 • Seismic Slam (Runed?)
 • Cleave (Runed)
 • Whirlwind (Runed)

Monk

Male Monk

 • Fists of Thunder (Runed)
 • Crippling Wave (Runed)
 • Dashing Strike
 • 7-sided Strike (Runed)
 • Blinding Flash

Female Monk

 • Deadly Reach
 • Way of the Hundred Fists? (Runed)
 • Wave of Light (Runed)
 • Exploding Palm
 • Templar Rush

Demon Hunter

Male DH

 • Fan of Knives (Runed)
 • Multishot (Runed)
 • Elemental Arrow?
 • Strafe?
 • Shadow Power + Rapid Fire?

Female DH

 • Bola Shot (Runed)
 • Impale
 • Chakram (Runed)
 • Companion? (I can see ”Birds”)
 • Vault (Runed)

Wizard

Male Wizard

 • Hydra
 • Shock Pulse or Electro Cut (Runed) or Arcane Orb (Runed)
 • Arcane Orb
 • Archon
 • Unknown
 • Disintegrate

Female Wizard

 • Arcane Missle (??? Runed)
 • Shock Pulse (Runed) or Electro Cut (Runed)
 • Energy Twister
 • Arcane Torrent? (Runed)