Ett monsters räckvidd kan bli din död

distanshitEn betatestare har uppmärksammat att monster som du slåss mot i närstrid har en tendens att träffa dig trots att du befinner dig på betryggande avstånd ifrån dem. Han illustrerar problematiken i ett YouTube-klipp och ställer sig frågande till om det handlar om är lagg, avsiktlig design eller en bugg.

It’s intentional. We don’t want a game where the most effective way to play is to dodge in and out of enemy attacks. It’s not that difficult to do, and it’s just not a very fun way to play. ”Most effective” and ”not fun” just can’t be in the same sentence when describing part of the game. We want combat to be based on use of abilities, putting thought into builds, building up offensive and defensive stats, etc. Skill is absolutely a part of all of the systems you’ll use, and kiting can be too, but it’d be ridiculous if you could avoid all of the systems that make the game the game because you can time dodges of enemy attacks and negate every other factor.

Also think about just running past enemies to rush through an area and never being hit. Anyone looking to rush would love it! Which is why it’s not a good idea from a design perspective. :) It’s not something we’ll be changing.

Blizzard svarar att funktionen är avsiktlig och menar att den hindrar tanklösa spelare att fly slagfältet ostraffat. Vad tycker du om den nya funktionen och vad tror du att den kommer att innebära för spelets närstridsklasser och HC-spelare?