Duping kommer inte att finnas i D3

lodscreenshot140Många minns säkert duping i Diablo 2 med fasa. Diablo Incgamers har intervjuat en databasexpert om det går att dupa i Diablo 3. Han menar att det är omöjligt på grund av sättet som items lagras på servern. Här kan du läsa artikeln för en ingående förklaring.