DiabloFans.com lägger ner sin verksamhet

DiabloFans.com meddelar att de lägger ner sin verksamhet och att hemsidan försätts i arkiv-läge med start från den 21 mars.

Orsaken bakom nedläggningen sägs vara det bristande intresset för befintliga Diablo-produkter samt ekonomiska skäl från ägarnas (Curse) sida.

Med tanke på att en rad olika Diablo-projekt trots allt befinner sig under utveckling återstår det att se om deras verksamhet återuppstår likt den så många gånger förr dödade Diablo.