Bearbetning av Demon Huntern

demon-hunterTrots veckans forum-diskussioner kring Demon Hunterns något diffusa resurs-system kommer nyheten om Blizzards planerade bearbetning av Demon Huntern som en klar överraskning.

Såhär skrev Blizzard på sitt italienska Diablo 3-forum:

Demon Hunters resurs-system kommer att få en radikal bearbetning, likaså hans system för att låsa upp skills, användning av resurser med mera…

Detta förmodas vara den huvudsakliga anledningen till varför vi inte har sett röken av betan ännu, trots att den ”utlovades” komma den här veckan. De stora frågorna kvarstår dock.

Hur omfattande förändringar talar vi om? Och innebär förändringarna att betan kommer att fördröjas ytterligare?