Patch 1.0.7 Förhandsvisning

patchEfter en lång tids väntan har nu Blizzard visat livstecken från Diabloavdelningen. Information om nästa Patch har publicerats i en bloggpost på Blizzards officiella sida för Diablo 3. Detta är, som rubriken avslöjar, dock endast en förhandsvisning av patchen, som i sin helhet är under utveckling och ska testköras på PTR innan den implementeras i spelet. De stora nyheterna kan brytas ner i följande rubriker.

 • Dueller
 • Klass uppdateringar
 • Crafting tillägg
 • Monster Power ändringar
 • Monster affix och småfix ändringar

Den mest efterlängtade ändringen är naturligtvis den som introducerar PVP till Diablo 3, nämligen dueller! Dessa dueller kommer dock ske under mer ordnade former än vad vi tidigare är vana vid från Diablo 2 dueller. Dueller i Diablo 3 kommer att gå till på följande vis. Det kommer att finnas en zon, Scorched Chapel, utformad för PVP som man kan nå genom att tala med Nek the Brawler i New Tristram. Efter att ha interagerat med denne Nek, så kommer hela partyt att förflyttas till Scorched Chapel.

Denna zon kommer att genereras på liknande vis som annat landskap i Diablo 3, och där kommer finnas fyra huvudsakliga områden: the church, the graveyard, the river och the lake. I Scorched Chapel kan maximalt fyra spelare befinna sig samtidigt, det vill säga ett fullt party. Free-For-All förhållanden kommer då att råda i Scorched Chapel, alltså finns inget integrerat stöd för lagspel. Blizzard har också sagt att de inte kommer lägga fokus på att balansera klasserna utifrån PVP.

Förändring av klasser kommer främst att beröra Wizard och Monk. For Wizard kan vi vänta oss en damage buff för färdigheter såsom Arcane Orb, Blizzard och Shock Pulse. Monk kommer även få damage buff på många spirit spenders. Blizzard konstaterar också att, även fast Monk och Wizard får mest uppmärksamhet i denna patch, så har de inte glömt de andra klasserna och arbetar kontinuerligt med att förbättra dessa.

Crafting tilläggen kommer att i stort ge oss två nya saker, en ny uppsättning gear vi kan skapa från Blacksmith och en ny gem-nivå. En ny uppsättning crafting-recept kommer att droppas i Diablo 3, som gör det möjligt att crafta ilvl63 utrustning från Blacksmithen. Den nya utrustningen kommer i likhet med Hellfire-ringen att vara konto-bunden, vilket betyder att du inte kan ge eller sälja dem till någon annan förutom dina egna karaktärer.

Statsen på dessa föremål kommer ha chansen att slumpas högre än befintlig ilvl 63 utrustning. De kommer ha en förutbestämd primär stat (Str, Dex, Int, Vit) och sex andra affixer.
Demonic Essence – craftingmaterialet  för dessa föremål kommer att droppas från elit-mobs i Inferno, och dropchansen kommer att påverkas positivt desto högre Monster Power man ställer in. Recepten kommer att droppas slumpmässigt i spelet, men har också en 50% chans att droppas när man dödar vissa bossar med full Nephalem Valor buff. Bossarna är:

 • Skeleton King
 • Spider Queen
 • Maghda
 • Zoltun Kulle
 • Ghom
 • Cydaea
 • Rakanoth
 • Izual

En ny gem-nivå intruduceras, Marquise, vars stats kommer ligga i linje med befintlig gem-progression. Recept för denna gem kommer att droppas slumpmässigt från lvl 63 monster, och kostnaden för att crafta stenen beräknas ligga på: 3 Radiant Star gems, 20 miljoner guld och 1 Demonic Essence. Utöver det har Blizzard också sett över rubinens effekt i vapen, och kommer öka dess effektivitet i proportion till vad en emerald i nuläget ger.

Monster Power kommer i 1.0.7 vara tillgänglig i Public Games. För att delta i dessa måsta man aktivera Monster Power i sina inställningar och välja en Monster Power nivå som man sedan blir matchad till när man söker Public Games.
Experience-bonusen kommer att få en avsevärd ökning. I sin blogpost ger Blizzard en tabell på de kommande experience-bonusarna från respektive Monster Power nivåer.

 • MP 1: 25% (up from 10%)
 • MP 2: 50% (up from 20%)
 • MP 3: 80% (up from 30%)
 • MP 4: 120%(up from 45%)
 • MP 5: 165% (up from 60%)
 • MP 6: 215% (up from 75%)
 • MP 7: 275% (up from 95%)
 • MP 8: 340% (up from 115%)
 • MP 9: 420% (up from 135%
 • MP 10: 510% (up from 160%)

Dessa siffror är i högsta grad subjekt för förändring, och kommer med all sannolikhet justeras i samband med att folk använder sig av funktionerna i PTR.

I övrigt ser Blizzard över många utav spelets aspekter i nästa Patch. Reflect Damage, Molten och Plagued kommer se förmildrande ändringar då många spelare har upplevt svårigheter med affixerna. En annan varmt välkommen ändring är en ökad pick-up radius för samtliga karaktärer.

Avslutningsvis påpekar Blizzard att dessa updateringar kommer vara möjliga att testa i PTR inom en nära framtid, och uppmuntrar till kritik och kommentarer. Det gör även vi på SvenskaDiablo! Efter en lång tids tystnad släpper nu Blizzard denna stora nyhet. Vad säger du om det? Duell, nytt gear och diverse ändringar i spelet. Lever Blizzard nu upp till spelarnas förväntningar?