SvenskaDiablo.se - Officiell Diablo Fansite sedan 1998

Witch Doctorwitch_doctor

Witch doctorn kan bäst beskrivas som en fanatisk magiker från djungeln med en kraftig voodoo-vibe omkring sig.

Till det yttre påminner han om den övre delen av en flayer shaman i Diablo 2, speciellt när han är iförd en av sina överdimensionerade och färgglada voodoo-masker.

Witch Doctorns spelsätt påminner till en viss del om en Necromancer.

Förutom en rad olika tankekontrollerande besvärjelser besitter Witch Doctorn även förmågan att frambringa odöda undersåtar samt åsamka skada med elementära direktattacker.